"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }
KERAJAAN MALAYSIA
PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PJM
VETERAN TIDAK BERPENCEN ATM
PERCUMA

No Siri:          
BAHAGIAN 1 – MAKLUMAT
Status Pencen               Berpencen            Tidak Berpencen
Nama Penuh (seperti dalam MyKad)
No. Mykad            -      -
No. Tentera
Status Kematian
              Hidup            Meninggal Dunia
BAHAGIAN 2 – MAKLUMAT BAYARAN PASANGAN
Nama Pemegang Akaun
No MyKad Pemegang Akaun
Nama Bank
No Akaun Bank
No Tel / HP
Alamat e-mel (jika ada)
Alamat Surat Menyurat Pasangan Terkini
Poskod Bandar
Negeri
Adakah Pasangan seorang yang muflis               Ya            Tidak
Bahagian 3 - Muat Naik Dokumen Sokongan
* Salinan Buku Pengakuan Perkhidmatan (BAT D 86/92) Veteran ATM               Dihantar            Tidak Dihantar
* Salinan Kad Veteran ATM / Kad Bekas Tentera               Dihantar            Tidak Dihantar
* Salinan Mykad Pasangan Veteran ATM               Dihantar            Tidak Dihantar
* Salinan Sijil Nikah / Sijil Cerai               Dihantar            Tidak Dihantar
* Sijil Kematian / Permit Kubur               Dihantar            Tidak Dihantar
* Maklumat Akaun Bank Pasangan Yang AKTIF               Dihantar            Tidak Dihantar
Bahagian 4 – AKUAN
     Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar, betul dan lengkap.
          Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu,
          saya boleh disabitkan kesalahan di bawah seksyen 193 Kanun Keseksaan (Akta 574)
          dan menyebabkan permohonan ini tidak akan diproses.
Nama *
No. Mykad *
Tarikh Mohon *